Monteringsanvisning

INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING:

  • Använd inte på platser där det är förbjudet att grilla
  • Börja inte grilla förrän kolbriketterna har en grå ask-beläggning.
  • Var försiktig så att du inte lutar din CasusGrill, eftersom maten kan fastna i grillgallret.

 

INSTRUKTIONER EFTER ANVÄNDNING:

  • Släck grillen med vatten, sand eller jord och låt den svalna innan den slängs.
  • Tänk på att slänga CasusGrill på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 
  • Alla material förutom lavastenen är biologiskt nedbrytbara.
  • Lavastenen är oorganisk och ett neutralt material som inte kan förmultna eller brytas ned. Det betyder att det kan återvinnas och det finns ingen anledning att kompostera. Lavastenarna kan läggas tillbaka i naturen och till och med användas som jordförbättrare. Ett 100% rent material, bra för växter.